Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2011

Václav Havel zemřel

Obrázek
Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.

Václav Havel ♥

DĚKUJEME, ŽE JSME SE MOHLI ÚČASTNIT S VÁMI PANE PRESIDENTE.

Můj blog: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Obrázek
V dnešní době bývá módou zpochybňovat hodnoty. Někdy je namístě pozastavit se nad neoprávněným užíváním vysokoškolských titulů, nad nedostatečnou úrovní diplomek našich představitelů.  Ale to, co si dovolil vicekancléř prezidenta republiky Petr Hájek letos v adventu byla, řekněme si to na rovinu, ubohá fraška. U člověka, který zpochybňuje škodlivost kouření, existenci Al-Kaidy, a 11. září v Americe a nepochází z opice, bychom si mohli říci, že se jedná z jeho strany o neplacené humoristické vystoupení nebo kviz. To by  bylo možné, kdyby to nebylo tak zlé, a kdyby to nebylo veřejné.

            Nicméně profesor Mons. Tomáš Halík to tak pojal, protože nic jiného ani není možné. Atakován medii v době adventu, poněkud nezastán těmi, kteří mu něco dluží, poslal mi brzy ráno mail, který posléze vyšel na ChristNetu i v Parlamentních listech.  Tam nemíní cokoli nadále Hájkovi vysvětlovat, ani se s ním usmiřovat, neboť tento pán je  ve skutečnosti Halíkovým agentem na Hradě, kde je jeho cílem p…

Nehas, co tě nepálí

Obrázek
    Mnoho titulovaných své tituly používají neoprávněně, nebo si je vůbec nezaslouží. Mohli jsme sledovat mindráky ministra Dobeše, který dle odborníků měl nedostačující diplomovou práci, a tak si usmyslel, že když dítě v páté třídě neprokáže úměrné znalosti, nedostane se na studia.  Takový navíc ufňukaný Bátora zase se svými lidmi uráží natolik a všemožně každého pojmoslovím hodným spratka, že se svým morálním handicapem stupňuje svůj nacionalismus až do maxima fašounství, aby pod "národní hrdostí" skryl absolutní absenci základních lidských hodnot. Mnozí jeho lidé navíc vůbec neumí česky a to si kompenzují svou "českou hrdostí". 
     Na Hradě hnědnou ideje a lidé tam nepochází z opice. Klausovi se blíží pomalu  konec funkčního období, tak se profiluje a defiluje, kde může. Po všech možných šarádách káže posléze zpoza oltáře svou politickou agitku, a náhle  se obrací na víru katolickou. Nejenže promluví ve Staré Boleslavi a tam si zaváže i arcibiskupa Duku a dosta…

KOLOBĚH

V rytmu dnů a v rytmu nocí
v rytmu let a staletí
v rytmu zrání, v rytmu uvadání
v rytmu rozlomených pečetí
v rytmu chladu, v rytmu tepla
v rytmu Ráje
v rytmu Pekla
v rytmu stesku loučení se s tichem
v rytmu chvíle ovanutí smíchem
v rytmu deště a hučení horských srázů
v rytmu horka, v ostnech polárního mrazu
v rytmu kroků, v rytmu písně
v rytmu svírající tísně
- tančíme tanec bytí Víříme listím, vodou odtékáme
vrháme stíny, jichž se stále znovu ptáme
na tmu
pod každou věcí obestřenou světlem
na chlad
za každým vyzářeným teplem
vzlínáme k Slunci, řítíme se vzhůru
do světla – do tmy – padáme do azuru
padáme převysoko, stoupáme výškou věží
vrůstáme v roucha žehnajících kněží
Při každém novém procitání
v nás znova vzkypí touha po létání
ta touha Ikarova, ta touha po pádu
ta touha po Ráji
ta touha po hadu
ta touha protrpět zas bolest hříchu
a znovu slastně hledat pomoc v tichu
a znovu procítit tu závrať odpuštění
a zas se vrhnout zpět
do opuštění … Hledáme stopy našich dávných snů
mizejících …

Výzva Petrovi Hájkovi k veřejné omluvě Tomáši Halíkovi

Vážený pane Hájku,

Vaše zpochybnění kněžského vysvěcení Mons. prof. Tomáše Halíka by od člověka Vašeho formátu nebylo až tak překvapující. Bizarními projevy, nesnášenlivostí, posměšky, podpásovkami a nactiutrháním svých ideových nepřátel jste všeobecně znám a těžko říci, zda jde jen o vedlejší produkt Vaší pracovní činnosti, či o její hlavní náplň. Jakkoli je Váš poslední výstřelek nepřekvapující, je na místě, abyste se omluvil. Nejen za křivé obvinění samotnému Tomáši Halíkovi, ale rovněž kardinálu Meisnerovi, jehož jméno jste pro svůj záměr pošpinit tuzemskou veřejně uznávanou autoritu rovněž zneužil. Není jaksi možné, že by se „pan kardinál velmi divil, jak si mohl Tomáš Halík něco takového vymyslet,“ když nyní Halíkovo svěcení sám potvrdil. Využil jste jeho jméno pro svou lež. Pravděpodobně v doufání, že kardinál Meisner neumí česky a o Vaší lži se nedozví. Žádáme Vás proto, abyste se jak knězi Halíkovi, tak i kardinálovi Meisnerovi veřejně omluvil. S pozdravem Ivo Bystřičan ———– …

Ke sporu Hájek vs Halík aneb Vicekancléř papežštější než papež? Blog - Lubomír Stejskal (bigbloger.lidovky.cz)

• Ne že by byla nouze o závažnější témata. Ale jako není malých rolí, není ani „malých“ témat. V těchto dnech se opět rozhořel spor mezi klausovskou a havlovskou stranou na českém politickém pískovišti. Dlužno dodat: oba Václavové s tím nemají nic společného. Míněno osobně.
Jde o konflikt mezi muži, které v českých zemích představovat nemusíme: Petr Hájek a Tomáš Halík. Protože ale internet je médium globální, uvedeme to nejpodstatnější. Oba jsou římští katolíci (což v daném kontextu je zásadní), první působí na Hradě jako vicekancléř českého prezidenta, druhý je, mimo jiné, katolickým knězem působícím v kostele Největějšího Salvátora v Praze, vysokoškolským profesorem a prezidentem České křesťanské akademie.
Pohledem zdola: Halík je tu a tam kritický vůči prezidentu Klausovi, a proto ho Hájek, člen prezidentova nejužšího týmu, nemá rád.
Tentokrát ale, zdá se, přestřelil.
Tomáš Halík poskytl před pár dny rozhovor MF DNES. V něm kritizoval katolického primase Dominika Duku (nejvyšší předsta…