Ke sporu Hájek vs Halík aneb Vicekancléř papežštější než papež? Blog - Lubomír Stejskal (bigbloger.lidovky.cz)


• Ne že by byla nouze o závažnější témata. Ale jako není malých rolí, není ani „malých“ témat.
V těchto dnech se opět rozhořel spor mezi klausovskou a havlovskou stranou na českém politickém pískovišti. Dlužno dodat: oba Václavové s tím nemají nic společného. Míněno osobně.

Jde o konflikt mezi muži, které v českých zemích představovat nemusíme: Petr Hájek a Tomáš Halík. Protože ale internet je médium globální, uvedeme to nejpodstatnější. Oba jsou římští katolíci (což v daném kontextu je zásadní), první působí na Hradě jako vicekancléř českého prezidenta, druhý je, mimo jiné, katolickým knězem působícím v kostele Největějšího Salvátora v Praze, vysokoškolským profesorem a prezidentem České křesťanské akademie.

Pohledem zdola: Halík je tu a tam kritický vůči prezidentu Klausovi, a proto ho Hájek, člen prezidentova nejužšího týmu, nemá rád.

Tentokrát ale, zdá se, přestřelil.

Tomáš Halík poskytl před pár dny rozhovor MF DNES. V něm kritizoval katolického primase Dominika Duku (nejvyšší představitel římských katolíků v ČR) za to, že svůj pozitivní vztah k Václavu Klausovi takříkajíc přehání. Hlavě státu loajální Petr Hájek kontroval obviněním, že podle jeho názoru, a to už volně cituji server Parlamentní Listy cz (PL.cz), se dá pochybovat o tom, zda Halík má kněžské svěcení.

A to je hodně silná káva. Kdyby to řekl někdo nevýznamný, třeba autor těchto řádků, nestojí to ani za řeč. Ale vysoce postavená osobnost v úřadu hlavy státu?

Z čeho Petr Hájek vychází?

Pro PL.cz uvedl: „Halík o sobě prohlašuje, že jej kdysi tajně vysvětil kardinál Meisner, arcibiskup z Kolína nad Rýnem. Z naprosto důvěryhodných zdrojů vím, že je to lež. Pan kardinál se velmi divil, jak si mohl Tomáš Halík něco takového vymyslet. Tím vzniká nikoli nepodstatná otázka - kdo pana Halíka vysvětil, respektive zda vůbec svěcení má.“

Vskutku: Tvrdí-li Tomáš Halík, že jej vysvětil Meisner, neříká pravdu. Ale: prohlašuje to? Nevím samozřejmě, kdy a  kde všude co řekl a neřekl, nicméně v rubrice Podrobný životopis na svých webových stránkách uvádí něco jiného:

21. října 1978 byl tajně vysvěcen v Erfurtu (NDR) tamním biskupem Aufderbeckem na katolického kněze.“
Zde osobní poznámka. Kdykoli jsem v minulosti slyšel či četl o tajném svěcení Tomáše Halíka, vždy to bylo v souvislosti s Efrurtem a tamním biskupem. Nikdy nebyla řeč o arcibiskupovi z Kolína n/ R. Kde tedy pan Hájek ke jménu Meisner přišel?
Není to taková záhada.
Joachim Meisner, který jako arcibiskup v Kolíně nad Rýnem působí od roku 1989, se v roce 1975 stal pomocným biskupem. Kde? V Erfurtu. Současně se zařadil do galerie titulárních biskupů v Německu, tj. biskupů bez reálné diecéze. Biskupské svěcení mu udělil stejný arcibiskup jako Tomáši Halíkovi: Hugo Auderbeck (1909-1981).
Když se na serveru PL.cz objevilo Hájkovo zpochybnění Halíkova svěcení, přispěchala katolická cirkev s obranou svého kněze. Na webu České biskupské konference byla otištěna kopie textu v němčině. Skutečně je na ní podpis arcibiskupa Joachima kardinála Meisnera. Dokument je opatřen dvěma znaky – oba se vztahují ke kolínskému arcibiskupství v Německu. (Pod štítem znaku arcibiskupa je jeho motto Spes nostra firma.)
K tomu Hájek říká: „Je vydán kolínským arcibiskupem, v jehož kompetenci toto není. Nemá ani protokolární číslo. To by znamenalo, že kolínský arcibiskup vydal potvrzení o svěcení, aniž by to zaregistroval ve své vlastní kancelářské agendě. To je ovšem nepochopitelné, protože se registrují i odpovědi na dotazy věřících - natož potvrzení o svěcení či jiných svátostech," vysvětlil redakci prezidentův vicekancléř.
Jenomže: Kolínký arcibiskup nevydal „potvrzení o svěcení“ - tak, jak nám to podsouvá Petr Hájek. Dokument má jiný účel. Jde o svědectví Joachima Meisnera, tehdejšího pomocného biskupa v Erfurtu. Meisner dosvědčuje, že v jeho přítomnosti přijal Tomáš Halík od biskupa Huga Aufderbecka v kapli erfurtského biskupství kněžské svěcení, čemuž předcházela řádná teologická a duchovní průprava.
Toto svědectví stačí české katolické církvi, aby Halíkovo kněžství uznala. Stačilo i nejvyšší autoritě této církve, Benediktu XVI., když v roce 2008 jmenoval Halíka monsignorem. Těžko si představit, že by papež poctil tímto titulem muže, na něhož by padl jen stín podezření, že jeho kněžské svědcení není v pořádku – nebo snad bylo získáno podvodem.
Zdá se, že jediný člověkem, který o Halíkově kněžství pochybuje, je Petr Hájek. Je hradní vicekancléř papežštější než papež?
Lubomír Stejskal

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Povolební blog

Prohlášení SKŽ k projevům rasové a etnické nesnášenlivosti v ČR