sobota 14. září 2013

Prohlášení SKŽ k projevům rasové a etnické nesnášenlivosti v ČR


Prohlášení SKŽ k projevům rasové a etnické nesnášenlivosti v ČR

Mezinárodní hnutí křesťanů a Židů, jehož součástí je od roku 1991 i SKŽ, vzniklo jako reakce na pokus nacistů a jejich spojenců vyvraždit židovského obyvatelstvo. Lidé obou náboženství společně vystupují proti antisemitismu, podporují vzájemné poznání a vzájemnou důvěru. Jsme proto vnímaví na projevy nenávisti vůči různým náboženstvím a také vůči různým etnikům. V těchto dnech se u nás silněji než dlouho předtím projevuje nová podoba rasové a etnické nenávisti. Přestože zdaleka nejde o jedinou skupinu obyvatel, která čelí útokům nesnášenlivosti ze strany svých spoluobčanů, jsou to v poslední době zejména Romové, na kterých se ukazuje problém vzrůstajícího extremismu v české společnosti. Jedním z faktorů, který k této situaci přispívá, jsou ekonomické potíže dopadající na některé regiony a skupiny obyvatel.
Dopadají též na Romy, kteří se těžko uplatňují na pracovním trhu, je jim vnucováno nedůstojné bydlení, jejich děti jsou diskriminovány ve školách, a lichváři je zneužívají ke svému obohacení. Ghetta, ve kterých žije nemalá část romské populace, jsou ostudou veřejného sektoru (státu, krajů a obcí), které nenacházejí prostředky na řešení sociálního napětí v těchto oblastech. Neonacisté a různé nacismu a fašismu blízké extremistické skupiny pronikají mezi obyvatelstvo postižených regionů a podněcují místní obyvatele k demonstracím, na kterých zaznívá na adresu Romů třeba i heslo „Cikáni do plynu“. Židé znají z osudů svých rodičů a prarodičů otřesnou genocidu zahrnující i vyhlazovací tábory s plynovými komorami. Vycházejíce z biblické tradice trváme na rovnosti, důstojnosti a hodnotě všech lidí, a proto společně vystupujeme proti všem projevům anticiganismu a proti jakýmkoli podobám současného rasismu.

Jsme solidární se svými romskými spoluobčany. Modlíme se za ně a jsme připraveni podle svých sil a možností hájit jejich lidskou a občanskou důstojnost a pomáhat jim v nesnadném integračním procesu. Vyzýváme naše členy, ale i všechny lidi dobré vůle, aby se osobně zasazovali za dobré vztahy mezi Romy a ostatními občany v naší vlasti tím, že budou mezi sebou vědomě vyhledávat kontakty a navazovat a pečovat o dobré sousedské i mezilidské vztahy.
Naléhavě se jako občané obracíme na politiky a žádáme je, aby zajistili účinné a důsledné zásahy státní správy proti trestným činům násilí proti skupině obyvatel (§ 352), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 354) a podněcování k nenávisti vůči takové skupině osob (§ 356 Trestního zákoníku). Žádáme je, aby podporovali programy na pomoc vyčleněným regionům a plně podpořili programy pomoci veřejného sektoru integraci menšin.
Oceňujeme postoje některých náboženských činitelů, z nichž si zvláštní pozornost zaslouží nedávné vyjádření rabína Efraima Karola Sidona a prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické k projevům rasismu v české společnosti.
Ruth J. Weiniger,
předsedkyně SKŽ
fk, SKŽ

pátek 12. července 2013

Výzva všem slušným lidem

   Dnes byl vyslýchán expremier Nečas. Jsme rozhořčeni nad politizací jeho obvinění, a přesvědčeni o jeho nevině. Zdá se, že se nám tu opakuje historie Února 48, a máme před sebou další politický proces. To nesmíme dopustit. Rádi bychom vyzvali co nejvíce osobností, aby se zapojily do šíření postojů nevole k jeho souzení, k postupům státního zástupce Ištvána, a žádostí o jeho propuštění. Nemůžeme přihlížet už nečinně tomu, aby se před našima očima, v přímém přenosu, odehrával státní převrat, započatý prezidentem Zemanem, který zneužil situace k prosazování vlastních zájmů a cílů. Jmenování nikým nevoleného premiera Rusnoka je toho příkladem. Další jmenování ministrů, pokračováním. A zatčení a výslech expremiera Nečase připomíná neblaze praktiky Klementa Gottwalda, ne-li přímo Adolfa Hitlera. Abychom zabránili nedemokratickému vstupu taotalitních vůdců a znemožnili dokončení započatého puče uměle manipulující lidmi ve jménu korupce, je nezbytné RYCHLÉ A HLASITÉ vystoupení osobností a všech slušných a demokraticky smýšlejících lidí! Ten, komu není lhostejné zachování demokracie v naší zemi, by se měl otevřeně postavit na stranu pravdy.
Je tristní, že lháři a korupčníci se nám smějí do obličeje a chtějí bez našeho svolení vládnout!