Prohlášení SKŽ k projevům rasové a etnické nesnášenlivosti v ČR


Prohlášení SKŽ k projevům rasové a etnické nesnášenlivosti v ČR

Mezinárodní hnutí křesťanů a Židů, jehož součástí je od roku 1991 i SKŽ, vzniklo jako reakce na pokus nacistů a jejich spojenců vyvraždit židovského obyvatelstvo. Lidé obou náboženství společně vystupují proti antisemitismu, podporují vzájemné poznání a vzájemnou důvěru. Jsme proto vnímaví na projevy nenávisti vůči různým náboženstvím a také vůči různým etnikům. V těchto dnech se u nás silněji než dlouho předtím projevuje nová podoba rasové a etnické nenávisti. Přestože zdaleka nejde o jedinou skupinu obyvatel, která čelí útokům nesnášenlivosti ze strany svých spoluobčanů, jsou to v poslední době zejména Romové, na kterých se ukazuje problém vzrůstajícího extremismu v české společnosti. Jedním z faktorů, který k této situaci přispívá, jsou ekonomické potíže dopadající na některé regiony a skupiny obyvatel.
Dopadají též na Romy, kteří se těžko uplatňují na pracovním trhu, je jim vnucováno nedůstojné bydlení, jejich děti jsou diskriminovány ve školách, a lichváři je zneužívají ke svému obohacení. Ghetta, ve kterých žije nemalá část romské populace, jsou ostudou veřejného sektoru (státu, krajů a obcí), které nenacházejí prostředky na řešení sociálního napětí v těchto oblastech. Neonacisté a různé nacismu a fašismu blízké extremistické skupiny pronikají mezi obyvatelstvo postižených regionů a podněcují místní obyvatele k demonstracím, na kterých zaznívá na adresu Romů třeba i heslo „Cikáni do plynu“. Židé znají z osudů svých rodičů a prarodičů otřesnou genocidu zahrnující i vyhlazovací tábory s plynovými komorami. Vycházejíce z biblické tradice trváme na rovnosti, důstojnosti a hodnotě všech lidí, a proto společně vystupujeme proti všem projevům anticiganismu a proti jakýmkoli podobám současného rasismu.

Jsme solidární se svými romskými spoluobčany. Modlíme se za ně a jsme připraveni podle svých sil a možností hájit jejich lidskou a občanskou důstojnost a pomáhat jim v nesnadném integračním procesu. Vyzýváme naše členy, ale i všechny lidi dobré vůle, aby se osobně zasazovali za dobré vztahy mezi Romy a ostatními občany v naší vlasti tím, že budou mezi sebou vědomě vyhledávat kontakty a navazovat a pečovat o dobré sousedské i mezilidské vztahy.
Naléhavě se jako občané obracíme na politiky a žádáme je, aby zajistili účinné a důsledné zásahy státní správy proti trestným činům násilí proti skupině obyvatel (§ 352), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 354) a podněcování k nenávisti vůči takové skupině osob (§ 356 Trestního zákoníku). Žádáme je, aby podporovali programy na pomoc vyčleněným regionům a plně podpořili programy pomoci veřejného sektoru integraci menšin.
Oceňujeme postoje některých náboženských činitelů, z nichž si zvláštní pozornost zaslouží nedávné vyjádření rabína Efraima Karola Sidona a prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické k projevům rasismu v české společnosti.
Ruth J. Weiniger,
předsedkyně SKŽ
fk, SKŽ

Komentáře

 1. Co si je tak nastěhovat k sobě do domu nebo bytu,když je tak litujete...

  OdpovědětVymazat
 2. Proč ? Jde jenom o to, aby se nám tu nerozvilnulo fašistické Německo. Vím, že romská otázka je těžce řešitelná, a málo řešená, to však nikoho neopravňuje k tomu, aby na Romy dělal hony s klacky a aby tu hrozily pogromy. A o to jde. Učme se i my! Je to spíše výzva státním zastupitelům , otázka tu vhodně řešená není, a proto tu bují extremismus a xenofobie. To se nesmí dít.

  OdpovědětVymazat
 3. Miriam díky za myšlenku, vždy je třeba předhodit lidu viníka a barva pleti je perfektní označení pro tupce z hospody. V Česku bílé límečky skásnou cca 200 000 000 000 Kč státní rozpočtu a náklady na problémy jsou všeho všudy do 2 mil. Složitým výpočtem docházím k podezření že zloděj křičí chyťte zlodějíčíčínka.

  OdpovědětVymazat
 4. To Pavel Reumann: děkuji za komentář.

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Přátelé, komentáře i kritiky vítány, ale prosím: bez vulgarit a k věci. Děkuji.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Povolební blog